Uw Persoonlijke Externe Vertrouwenspersoon

Bij Miss Integriteit begrijp ik het belang van een veilige en vertrouwelijke werkomgeving. In mijn rol als externe vertrouwenspersoon ben ik toegewijd aan het waarborgen van integriteit, bescherming van vertrouwelijkheid en het bieden van ondersteuning binnen de organisatie.

Het aanpakken van ongewenst gedrag, en het oplossen van integriteitskwesties, bied ik een luisterend oor en professionele begeleiding. Mijn dienstverlening omvat het discreet omgaan met klachten, het adviseren over conflictoplossing, en het ondersteunen van zowel medewerkers als management bij gevoelige vraagstukken.

Ik geloof sterk in het creëren van een omgeving waar elke medewerker zich gehoord, gerespecteerd en veilig voelt. Ik ben er om te ondersteunen bij het navigeren door complexe situaties en het bevorderen van een positieve en respectvolle bedrijfscultuur.

Miss Development – Businesscoach – Groei met een concreet plan

Uw Persoonlijke Externe Vertrouwenspersoon

Bij Miss Integriteit begrijp ik het belang van een veilige en vertrouwelijke werkomgeving. In mijn rol als externe vertrouwenspersoon ben ik toegewijd aan het waarborgen van integriteit, bescherming van vertrouwelijkheid en het bieden van ondersteuning binnen de organisatie.

Het aanpakken van ongewenst gedrag, en het oplossen van integriteitskwesties, bied ik een luisterend oor en professionele begeleiding. Mijn dienstverlening omvat het discreet omgaan met klachten, het adviseren over conflictoplossing, en het ondersteunen van zowel medewerkers als management bij gevoelige vraagstukken.

Ik geloof sterk in het creëren van een omgeving waar elke medewerker zich gehoord, gerespecteerd en veilig voelt. Ik ben er om te ondersteunen bij het navigeren door complexe situaties en het bevorderen van een positieve en respectvolle bedrijfscultuur.

"Integriteit: Het Hart van Onze Menselijkheid"

"Een Veilige Werkomgeving Creëren met Miss Integriteit”

Bij Miss Integriteit erken ik dat gedragingen die grenzen overschrijden, voortkomend uit ongewenste omgangsvormen, niet alleen schadelijk zijn voor het personeel, maar ook voor de gehele organisatie. Deze problematiek kan worden gezien als een ‘besmetting’ die verder reikt dan alleen de betrokken partijen, waarbij het de gezondheid van werknemers ondermijnt en een negatieve impact heeft op de werksfeer. Dit leidt tot een verhoogd ziekteverzuim, kostbare re-integratietrajecten en een verhoogd personeelsverloop binnen het bedrijf.

Als werkgever is er de wettelijke plicht om aandacht te besteden aan het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Om effectief beleid te implementeren tegen psychosociale arbeidsbelasting – zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten – bied ik mij aan als de professionele en gecertificeerde externe vertrouwenspersoon. Samen zullen we een strategie ontwikkelen om een veilige werkomgeving te garanderen.

Het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting, en de psychische en psychosomatische klachten die hieruit voortvloeien, blijft een cruciale uitdaging in het werkende leven. Daarom is er een sterke behoefte aan effectieve instrumenten en kennis om dit aan te pakken. Met mijn uniforme methodiek, gericht op preventie en verbetering, zal je bedrijf, samen met mijn ondersteuning als vertrouwenspersoon, streven naar excellent werkgeverschap, gekenmerkt door een gezonde en veilige werkomgeving.

Mijn Belofte: Vertrouwen, Integriteit, en Professionaliteit

Ik sta garant voor absolute vertrouwelijkheid en onwrikbare integriteit. Als gekwalificeerde vertrouwenspersoon ben ik toegewijd aan het bieden van onpartijdige en deskundige ondersteuning. Ik begrijp de uitdagingen die gepaard gaan met werk gerelateerde kwesties en ben hier om te helpen deze effectief aan te pakken.

Miss Development - Businesscoach - Esther Ermen

Neem Contact Op voor Vertrouwde Ondersteuning

Heb je de behoefte aan een externe vertrouwenspersoon? Neem vandaag nog contact met mij op voor een vertrouwelijk gesprek. Samen werken we aan een gezondere en veiligere werkomgeving.