Miss Intregiteit - Vertrouwenspersoon 2

Definitie van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Bij Miss Integriteit begrijpen we dat acties van individuen of groepen die door anderen als bedreigend, vernederend of intimiderend worden ervaren, vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit is een ernstige kwestie die de gezondheid en het welzijn van werknemers beïnvloedt.

Onder Ongewenste Omgangsvormen Vallen:

Het Belang van Aandacht voor Ongewenste Omgangsvormen

Dergelijk gedrag op de werkvloer kan leiden tot zowel mentale als fysieke klachten bij betrokkenen, en soms tot langdurige uitval. Het aanpakken van deze problemen is cruciaal voor het welzijn van uw personeel.

Een Sociaal en Veilig Werkklimaat

Een veilige en respectvolle werkomgeving draagt bij aan:

Het is daarom van essentieel belang dat zowel werkgevers als werknemers zich inzetten voor het creëren en handhaven van een veilig en gezond werkklimaat.

Miss Development – businesscoach met een aanpak die werkt voor jou!

Gedragscode en Preventie van Ongewenst Gedrag

Een gedragscode omschrijft gewenst en ongewenst gedrag binnen de organisatie. Het is een belangrijk instrument om te zorgen dat iedereen zich houdt aan de normen van respectvolle en professionele interacties op de werkvloer.

Wettelijke Verplichtingen rondom PSA

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om beleid te voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dit omvat preventie, beleid voor klachtenafhandeling en het aanpakken van integriteitsschendingen zoals corruptie, machtsmisbruik en fraude.

Rol van Miss Integriteit als Externe Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer? Als externe vertrouwenspersoon sta ik klaar om te ondersteunen. Of het nu gaat om het opstellen van een gedragscode of het bieden van een luisterend oor, ik ben er om te helpen bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving.

Neem Contact Op met Miss Integriteit

Voor advies, ondersteuning of het instellen van een extern vertrouwenspersoon binnen uw organisatie, neem gerust contact op met Miss Integriteit. Samen werken we aan een veilige en respectvolle werkplek voor iedereen.